Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesFilter your search:

Result Type:
Illustrations - 2263
Items - 807
Editions - 428
Ballad Works - 5
Themes:
Edinburgh University, student riots - 21
Sailors - 14
Pastoral - 12
Soldiers - 11
Emigration - Irish - 10

(show more)

IconClass:
41C741(+1) - 519
44A1(+2)(GREAT BRITAIN) - 246
47I1(+21) - 233
47I1(+22) - 178
43A2(+6) - 155

(show more)

Dates:
1600-1650 - 3
1650-1700 - 36
1700-1750 - 6
1750-1800 - 25
1800-1850 - 132
1850-1900 - 203
1900-1950 - 1
Subjects:
Ireland - 31
Dublin (Ireland) - 4
Garibaldi, Giuseppe, 1807-1882 - 4
Gladstone, W.E. (William Ewart), 1809-1896 - 3
Scotland - 3

(show more)

Collections:
Bodleian Harding - 265
Bodleian Rare Books - 131
Bodleian John Johnson - 128
Bodleian Firth - 45
Bodleian Douce - 27
Bodleian Wood - 9
Bodleian Rawlinson - 8
Bodleian Curzon - 1
Authors:
More, Hannah, 1745-1833 - 5
Dibdin, Charles, 1745-1814 - 4
Sadler, Joseph - 4
Burns, Robert, 1759-1796 - 2
Dickens, Charles, 1812-1870 - 2

(show more)

Performers:
Fawcett, John, 1768-1837 - 3
Archer, Charles E. - 1
Corney, Arthur - 1
Crawford, J.W. - 1
Dibdin, Charles, 1745-1814 - 1

(show more)

Printers/Publishers:
Brereton, P. - 178
Weston, R. and sons - 24
Brooksby, P. - 23
Moore, J. - 21
[s.n.] - 19

(show more)

Locations:
Dublin - 180
London - 112
Belfast - 31
Edinburgh - 24
[s.l.] - 16

(show more)

Search again:

Results:

Your current search: IconClass Code: 41C711(+1)

3503 results found <<Previous   Page 2 of 141  Next>>

Sheet - 28825 c.1(10)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken tot lof van syn Hoogheyt den Hertogh van Beyeren

First Line: Sa laet ons lustigh vrolijck zijn

Tune: Den Marsch van Bavier


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een liedeken, van den kocks vrolycke Bruyloft, en het vremt gedans

First Line: Hoort lieve vrienden

Tune: Jenno myn schoone


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vryagie tusschen eenen herder en herderin

First Line: Ick groet u schoon Silvia gepresenClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(11)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: 't samen-spraeck tusschen eenen pelgrim ende eene pelgrimin

First Line: Alder-liefste pelgrimin


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken, van een quesel en eenen eremyt, en hoe de quesel is gevaeren, sal u dit liedt verklaren

First Line: Die gierne lacht

Tune: Quackel-vangerClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(12)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken, van een dochter die hadde twee minnaers

First Line: Vrinden blijft hier wat staen

Tune: den jaeger van Berghlandt


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vermaeckelych liedeken op de jacht van Diana

First Line: 'K sagh in 't krieken van den dage

Tune: Van d'Opera van Brussel (oft) Lief wilt myne gryse hayren


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken

First Line: Siet mijn ziel door min gedrevenClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(13)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken

First Line: Sa wilt u verblyden

Tune: Is liefde soet lyden waerom baertse dan pyn?


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklacht-liedeken, van Mieken stout

First Line: Wel Miecken stout


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van de nobel neusen

First Line: Wy mogen wesen goede lien

Themes:  Noses


4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken tot lof van de schoen-maeckers en st. Crispyn

First Line: O soeten tijdt October maent!Click images to view larger

Sheet - 28825 c.1(14)

Imprint Names:  Thieuillier, widow ofColpyn, A.P.

Imprint Locations:  AntwerpAntwerp

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de goede vrouwe Susanna

First Line: Gy mannen en vrouwen wilt toch gedachtig wesen

Tune: Ver' ubileert gy Venus jongeren

Themes:  Susanna and the elders


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van den patriarch Abraham

First Line: Hoort al gy mans en vrouwen

Tune: Adam en Eva

Subjects:  Abraham (Biblical patriarch)


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon liedekens van den propheet Jonas

First Line: Godt sprack in voorlede tijden

Tune: Daer ick lagh en sliep in't groene

Themes:  Jonah (Biblical prophet)Click images to view larger

Sheet - 28825 c.1(15)

Imprint Names:  [s.n.]

Imprint Locations:  [s.l.]

Ballad

Title: Lof-dicht ter eeren van sinte Amelberghe maghet patronersse van der heerlyckheyt ende burght van Temsch

First Line: Komt hier den lof vermeeren

Themes:  Amelberga, SaintClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(16)

Imprint Names:  [s.n.]

Imprint Locations:  [s.l.]

Date  [1767]

Ballad - Roud Number: FFF

Title: Schroomelyke ende Rechtveerdige justitie, gedaen binnen de princelycke hooftstad Brussel, op den 23. December 1767

First Line: Ach christen menschen schud en beeft

Tune: Gouverneur van Zeelandt

Notes:  Verse and prose

Click images to view larger

Sheet - 28825 c.1(2)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  [c.1715]

Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon Historie-Liedt van Heer Frederick van Genua, een ryck Coopmans Vrouwe

First Line: Aenhoort dit leidt seer klachtig en jammerlijck afgrys

Tune: den Graef van RoomenClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(3)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vermakelyke Vryagie

First Line: Jongman. Schoon Isabel verstaet mijn reden wel

Tune: Schoon Isabel


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw Liedeken, van de doodt van den Koninck van Vranckryck Ludovicus den xiv

First Line: O doodt o vreede doodt!

Tune: Biron

Subjects:  Louis XIV, King of France, 1638-1715


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vertroostinge over d'Overledene, door de Bruyloft van de Levende

First Line: Liefste Rosalinde waerom weende gy

Tune: Trompet marin oft Wat voor groote blydtschapClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(4)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken, ofte herders sangh

First Line: Wel op mijn vridinne

Tune: Wel op mijn vridinne


2nd Ballad

Title: Klacht-liedeken, van een bedroefte Maeght, die haeren maegdom beklaeght

First Line: Komt vrinden aenhoort myn klagen

Tune: Komt vrinden aenhoort myn klagen


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken

First Line: Galathea dreef haer schaepen

Tune: den Hertogh van Lorynen


4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken

First Line: Wegh wegh vrouw Venus met u loose

Tune: den Bachus Godt


5th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Minne-sangh

First Line: Claerken mijn lief gy zyt mijn welbeminde


6th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Minne-liedeken

First Line: Ach soete engelin ick val voor u te boet!Click images to view larger

Sheet - 28825 c.1(5)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een nieuw liedeken van de seven H. Sacramenten

First Line: Siet gy Christene al-gemeyn

Tune: Belgis

Themes:  Religion


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een devoot Liedeken van een danckseggende Ziele

First Line: Ten lesten het is gedaen

Tune: Gy die u hier verheught oft God staet hier naecht en bloot


3rd Ballad

Title: Geestelych Liedeken van een Soudaens Dochterken

First Line: Een Soudaen had een Dochterken

Tune: Een Soudaen had een DochterkenClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(6)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Boertjens lust, Hertjens rust

First Line: De boertjens maecken vreught en goede ciere


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een nieuw vermaeckelyck liedeken van den snellen jaegher van't haesken

First Line: Het is Aurora met haer straelen

Tune: PannebroeckClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(7)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samen-spraeck tusschen eenen jongh-man ende jonge vryster

First Line: Voeghdersse van myn teer gemoet

Tune: Van't nieuw ballet


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Droevige tragedie of vreede moort, die Peer Jonghman heeft gedaen aen syn vryster ende vader

First Line: Wat is de liefde blint

Tune: Ich drinck den nieuwen most


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de minne-klacht

First Line: Liefst Philis hoort mijn klacht

Tune: PladysenClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(8)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vryagei liedeken ofte samen-spraeck

First Line: Jonghman. Meysken wilt gy met my trouwen


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samen-spraecke tusschen eenen Jongman ende eede jonge Dochter

First Line: O schoon Catharina nouw


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op het Houwelyck

First Line: Het houwelijck is als een miloen

Themes:  MarriageClick images to view larger

Sheet - 28825 c.1(9)

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken, ofte samen-spraecke, tusschen eenen rycken jonghman, en een dienst-maeght

First Line: Myn liefste lief mijn overschoone bloemen

Tune: Myn liefste lief mijn overschoone bloemen


2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een nieuw liedeken

First Line: Heer hoe wonder zijn u wercken

Tune: Wy arme slechte liekens gelyck wy boerkens zyn


3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon historie liedeken

First Line: Als men schreef menschen hoort dit klaer

Tune: CluysenaerClick images to view larger

Sheet - Don. b.13(1)

Imprint Names:  Bates, C.

Imprint Locations:  London

Date  between 1685 and 1714

Ballad - Roud Number: V9328

Title: An answer to Unconstant William, or, The young-man's resolution to pay the young lasses in their own coin

First Line: I am a brisk batchelor, airy and young

Tune: Here I love, there I love

References:

ESTC: T92374Click images to view larger

Sheet - Douce Ballads 1(100)

Imprint Names:  Blare, J.

Imprint Locations:  London

Date  between 1683 and 1706

Ballad

Title: The jealous lover satisfy'd

First Line: There was in Bristol city fair

Tune: The gallant youth of Gravesend

References:

ESTC: R216480Click images to view larger

Sheet - Douce Ballads 1(98)

Imprint Names:  Brooksby, P.

Imprint Locations:  London

Date  between 1672 and 1696

Ballad - Roud Number: V6054

Title: The innocent country maids delight, or, A description of the lives of the lasses of London

First Line: Some lasses are nice and strange

References:

ESTC: R234325

Themes:  ProstitutionClick images to view larger

Sheet - Douce Ballads 1(137)

Imprint Names:  Brooksby, P.

Imprint Locations:  London

Date  between 1672 and 1696

Ballad - Roud Number: V27079

Title: A pleasant new ballad: being a merry discourse between a country lass & a young taylor

First Line: In harvest-time I walked

Tune: Kester crab

References:

ESTC: R228117Click images to view larger

Sheet - North b.1(24)

Imprint Names:  [s.n.]

Imprint Locations:  [s.l.]

Ballad

Title: A new song on the present times

First Line: Let Albions sons for ever sing

Subjects:  Wilkes, John, 1727-1797Click images to view larger

Sheet - Harding B 1(106)

Imprint Names:  Pitts, J.

Imprint Locations:  London

Date  between 1802 and 1819

Ballad - Roud Number: V14197

Title: A new song, called The Endymion's triumph

First Line: Come all you valiant British tars, attend unto my theme

Themes:  SailorsWar of 1812Click images to view larger

Sheet - Harding B 40(1)

Imprint Names:  Birmingham, W.

Imprint Locations:  Dublin

Date  c.1867

Notes:  See also Harding B 19(44).


1st Ballad - Roud Number: 3230

Title: An admired song called blue-eyed Mary

First Line: As I roved out one summer's day to view the flowers springing


2nd Ballad - Roud Number: V20097

Title: Elegiac lines on our invincible chieftain O'Connell

First Line: Oh, yon heavenly muse and yon angelic virgin

Subjects:  O'Connell, Daniel, 1775-1847


3rd Ballad - Roud Number: V4935

Title: The poor Connaughtman

First Line: I am a poor Connaught man from the town of Athlone

Themes:  Countryman in Dublin


4th Ballad - Roud Number: 1

Title: A much amired [sic] [s]ong called the dark-eyed gipsy O

First Line: There were three gipsies in the east

Themes:  Gipsies


5th Ballad

Title: Fisher's funeral

First Line: Like October leaves the great men fall


6th Ballad - Roud Number: 527

Title: A new song called William and Nancy

First Line: Adieu, lovely Nancy, since now I must leave youClick images to view larger

Sheet - Harding B 38(1)

Imprint Names:  Laurie and Whittle

Imprint Locations:  London

Date  1798

Ballad - Roud Number: V29995

Title: Frank Hayman, a tale

First Line: Frank Hayman, once a brother of the brush

Authors:  Taylor, John

References:

ESTC: N26464Click images to view larger

Sheet - Harding B 1(87)

Imprint Names:  Pitts, J.

Imprint Locations:  London

Date  between 1802 and 1819

Ballad - Roud Number: V17663

Title: The Northern ditty, or, the Scotchman outwitted by the country damsel. To which is added, a second part

First Line: Cold and raw the north did blow

Tune: To a new Scotch tune; or, Cold and raw the north did blow

Authors:  D'Urfey, Thomas, 1653-1723

Themes:  WealthAttempted seductionClick images to view larger

Sheet - Harding B 1(6)

Imprint Names:  Dicey, W. and C.

Imprint Locations:  London

Date  between 1736 and 1763

Ballad - Roud Number: 560

Title: William and Susan

First Line: All in the Downs the fleet was moor'd

Tune: Black-ey'd Susan

Authors:  Gay, John, 1685-1732

References:

ESTC: T207050

Themes:  SailorsLove, pleasantClick images to view larger

3503 results found <<Previous   Page 2 of 141  Next>>

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×