Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesSearch again:

Results:

Your current search: Location: Ghent

46 results found Page 1 of 2  Next>>

Edition - Bod4822

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3

Series Identifier: 68


Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de vier koopmans

First Line: Aenhoort dit lied zeer kragtig an jammerlyk afgrys

Tune: den graeve van Roomen of Maestricht gy schoone stede

Harding B 43(p. 75, 76)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod4838

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, No 3.

Series Identifier: 6


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Den bloemmaker of schoon gesstleyk liedeken van een soudans dogterken

First Line: Een soudan had een dogterken

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van eene hooveerdige Dame die door eenen pater dede eenen spiegel koopen te Parys

First Line: Was is de wereld tog

Tune: Fhilis myn tweede ziel

Harding B 43(p. 7, 8)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod4839

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 16


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Ferdinandus en Christina

First Line: 'K moet naer myn kleyn verstand

Tune: Ik drink den nieuwen Most

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Merkweèrdig victorie-lied, over de kapitulatie en het overgaen der stad Luxembourg, op den 7 Mey 1795

First Line: Wel Luxembourg gy schoone stad

Tune: Catharina Lomaers [or] van den Handel

Subjects:  Luxembourg

Harding B 43(p. 19, 20)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod4841

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3

Notes:  For another version of the illustration, see Firth c.23(101).

Series Identifier: 64


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van twee verdrukte weezen of standvastige liefde afgebeeld in Valerius en Lucia

First Line: Als twee deugdzaem herten malkaer vinden

Tune: Den Dragonder te peerd

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Aurora brengt den klaren dag. Afscheyd-lied van eenen jongman die na Oost-Indiën ging en van zyn liefste afscheyd nam

First Line: Aurora brengt den klaren dag

Tune: Adieu myne vriedinne

Themes:  Emigration

Edition - Bod4842

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3

Series Identifier: 75


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Blyeyndig lied. Van de daeden van Virginie Ghesquière, te Deulzemont geboren

First Line: Vind men veel helden thans, onder de krygsmans

Tune: foire van Saint-Cloud

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Wonderbare geschiedenis van eenen Voerman, die door de hulp van eenen armen mensch op de baen van Uytrecht uyt zyn verdriet is verlost geweest

First Line: God toond zyn werken wonderbaer

Tune: Als men den handel wel doorziet

Harding B 43(p. 83, 84)

Notes:  A divided sheet.

Edition - Bod7713

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Ballad - Roud Number: FFF

Title: Trouwgeval tusschen eenen gemeynen soldaet en eene ryke generaels dochter

First Line: De liefde is wonder in hare werken

Tune: Adieu [or] Vaert wel

Harding B 43(p. 83a)

Notes:  Slip

Edition - Bod10583

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, n. 3

Series Identifier: 70


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of Ontmoeting van den Wandelenden Jode

First Line: God heeft zyn wonder werken

Tune: Maestrickt gy schoone stede

Themes:  Wandering Jew

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Aengenaem mey-lied

First Line: Met de meysche dagen

Tune: den Visscher

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treur-liedeken van Biron, marechal van Frankryk

First Line: Wie wilt hooren zingen

Tune: Aenhoort toch het geklag

Subjects:  Gontaut, L.A. de, duc de Biron

Harding B 43(p. 77, 78)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10585

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet

Series Identifier: 13


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of samenspraek tusschen de dood en eenen corporael

First Line: O Hemel ik bespeur

Tune: Jan Croebel is soldaet

Themes:  Death

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag lied van eenen jongman die van liefde gestorven is

First Line: Komt hier myn gespelen al

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treurlied of droeve geschiedenis, voorgevallen by Abeville, wegens een dogter die haer moeder om het leven bragt, en hoe zy gestraft wierd van God ...

First Line: Ach Christene menschen wild schudden en beven

Tune: het droevig Nonneken

Themes:  Murder - 18th century

Harding B 43(p. 17, 18)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10586

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I.C. Van Paemel, Viollettestraet, 3.

Series Identifier: 47


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van het Nonneken van Kontig

First Line: Ach kleyn Cupidoken

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw aengenaem liedeken van d'aerdsche goden

First Line: In het begin van myne jonge jaren

Tune: Attendre mon coeur

Harding B 43(p. 49, 50)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10589

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdrukker op den Brabanddam

Series Identifier: 51


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Kluchtig liedeken, op het wonderbaer leven en dood van den beroemden Pier la la

First Line: Komt hier al by en hoort dees klugt

Tune: als Pier la la in 't kisten lag met zyn twee billekens bloot

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van Franciscus Anneeses, onthoofd op den 19 Septemb. 1719

First Line: Marquis Prie wat heb ik u misdaen?

Tune: ô Weireld vol bedriegelykheyd

Themes:  Executions

Harding B 43(p. 55, 56)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10590

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de koninginne van Oostenrijk

First Line: De vogels in de locht [sic] die ziet men zwieren

Tune: de lelie bloem

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Trouw beklag

First Line: In myn jeugd en jonge jaren

Tune: Langs deze waterstroomen of Tante Wanneken

Harding B 43(p. 64)

Notes:  First part of sheet is missing.


Click image to view larger


Edition - Bod10591

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 59


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Schoone Catharina, beeld der beelden. Liedeken of samenspraeke tusschen eenen jongman en eene jonge dogter

First Line: Schooone [sic] Catharina beeld der beelden

Tune: Moeder dat gy wist waerachtig

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of herders-klagt, van Philander en zyne liefste Dorinde

First Line: Den herden Philander

Tune: Een trewige spruyte

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een over oud liedeken van de wonderlyke kragt der minne

First Line: O wonderlyke kracht der min

Tune: Femmes voulez vous éprouver

Harding B 43(p. 65, 66)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10593

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 38


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treur-liedeken, over de dood van Lodewyk XVI, koning van Vrankryk

First Line: Verraeders van 't Fransch Ryk

Tune: den Corporael

Subjects:  Louis XVI, King of France, 1754-1793

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de martel-dood van Marie Antoinette, ards- hertoginne van Oostenryk en koninginner van Vrankryk, weduwe van Louis XVI, onthalst op den 16 October 1793

First Line: Komt hier oud en jong van jaren

Tune: den bekeerden Zondaer

Subjects:  Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, king of France, 1755-1793

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Rouw-Klagt van den Dolfyn, zoontjen des konings van Vrankryk

First Line: Komt hier lieden van goed gedagt

Tune: den Handel

Subjects:  Louis XVII, of France, 1785-1795

Harding B 43(p. 39, 40)

Notes:  The sheet is divided. Another copy of this ballad sheet is kept separately.

Edition - Bod10594

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 7


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de Blauwe Zwaene

First Line: Komt vrienden die hier steen in 't ronde

Tune: Hoe lig ik hier in dees ellende

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Waerachtige geschiedenisse voorgevallen in de stad Dort

First Line: Gy dogters al en jongmans in 't getal

Tune: Hoe kweld de min

Harding B 43(p. 9, 10)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10611

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdr. op den Brabanddam

Series Identifier: 33


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van eenen Jode, die tweemael geregt is, en om zyne Moordery levendig geraebraekt ..

First Line: Wilt gy wat wonders hooren

Tune: Maestricht gy schoone stede

Themes:  Jews

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op het leven en martelie van de H. Catharina, oud wezende 18 jaeren

First Line: Zlet Catharina uytverkoren

Tune: In't gezelschap ruyze muyze

Subjects:  Catherine, of Alexandria, Saint

Harding B 43(p. 29, 30)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10660

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 63


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Wonder historie-liedeken van den timmerman van Keulen

First Line: Komt zondaers luystert naer dit lied

Tune: den Kluyzenaer

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de geloovige zielen

First Line: Komt christene menschen laet ons hier

Tune: Miserere

Harding B 43(p. 69, 70)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10676

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, ter Boekdrukkery van I.-C. Van Paemel, lange Violettestraet, 3.

Series Identifier: 12


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Lied van den Dominé van Yzendyke

First Line: Christene zielen algelyk

Tune: Van de vier gasten

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag-liedeken, over het afsterven van Hare Keyz. en Kon. Maj. Maria Theresia, overled. tot Weenen den 9 November 1780

First Line: Belétina wilt aentrekken

Tune: den bekeerden zondaer

Subjects:  Maria Theresa, Empress of Austria, 1717-1780

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op het huwelyk

First Line: Het huwleyk als een meloen

Themes:  Marriage

Harding B 43(p. 15, 16)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10679

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, ter drukkery van I.-C. Van Paemel, Lange- Violettestraet, 3.

Series Identifier: 46


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van Nelson, waer in aengetoont word de beproefde liefde, van den schildwagt Nelson en Adelaïde

First Line: Nelson, een braef soldaet der soldaten

Tune: den Dragonder te peerde

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Schoon aengenaem mey-liedeken

First Line: Jesus den mey boom groene

Tune: In het kriecken van de dagen of Wilhelmus van Nassouwe

Themes:  Jesus Christ

Harding B 43(p. 47, 48)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod10682

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I.C. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 43


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: De liefde triomfeert. Wonder trouw geval tusschen eene edele kapiteijns dochter en eenen gemeynen soldaet

First Line: De liefde triomfeert

Tune: Ik drink den nieuwen Most

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Historie lied, op de getrouwigheyd van eenen hond

First Line: Als de rampen zyn ten hoogsten

Tune: den bekeerden Zondaer

Harding B 43(p. 43, 44)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10687

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 30


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van den jaeger van Bergland

First Line: Wie wilt hooren een nieuw lied

Themes:  Seduction

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de vlucht van Diana

First Line: 'K zag in't krieken van de daegen

Tune: d'opera van Brussel [or] de liberteyt doet de jungheyd

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samenspraeke tusschen Cupido en eenen jongman

First Line: Cupido kwam my lest vraegen

Tune: Jongman als gy uyt het vryen gaet [or] Avec les yeux dans le village

Harding B 43(p. 25, 26)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10690

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 55


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van Rosalinde. Of vertroosting voor d'overledene door de bruyloft der levende

First Line: Liefst Rosalinde wearom weende gy

Tune: Trompet marin

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de Biekens

First Line: Ik ben een bieken ik vlieg in 't veld

Tune: broer Jan

Themes:  Bees

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon historie-liedeken van Achab en Regina, tot spiegel der getrouwde

First Line: Gods kerke triumpheert

Tune: Ik drink den nieuwe most

Harding B 43(p. 59, 60)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10691

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 34


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Christelyk en Stigtbaer Liedeken van het Kaerte-spel

First Line: Schoon het natuerlyk kaertespel

Tune: Moet ik hier nog lang op schildwagt staen

Themes:  Card games

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken en wonderbare geschiedenis van eene vrouw die den koning als soldaet gediend heeft om by haer lief te zyn

First Line: Komt en hoort my aen

Tune: Wot droef geklagt hoort men onder 't vrouw geslagt

Themes:  Women soldiers

Harding B 43(p. 31, 32)

Notes:  The sheet is divided. The second part of Harding B 43(p. 63) is kept separately.

Harding B 43(p. 63)

Notes:  The sheet is divided. The second part of Harding B 43(p. 63) is kept separately.


Click image to view larger


Edition - Bod10692

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 5


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de heylige maegd en maertelares Barbara, bezondere patrooners in de ure des doods

First Line: Al die christen zyn geboren?

Tune: den bekeerden zondaer

Subjects:  Barbara, Saint

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van O.L. vrouw, mirakeleus beeld, rustende tot Bissegem by Kortryk

First Line: Daelt ô heylig Geest van boven

Tune: In het krieken van de dagen

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken, tot lof van de biën

First Line: O Heer wilt myn stem verligten

Tune: A pas coupable [or] Avec les yeux dans

Harding B 43(p. 5, 6)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod10697

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 61


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een sinjor die van Roomen kwam. Klugtig liedeken, voorgevallen in Italien aen eenen sinjor van Antewerpen

First Line: Sa vrienden luystert naer dees klugt

Tune: War is nu mynen schoonen tyd

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag lied, van eene jonge meyd die den boerenstiel verlaten heeft om eene joffrouw te worden

First Line: Hoe kan, hoe kan het wezen

Tune: Sinjor, sinjor uw schelde

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van den nagtroeper

First Line: Maer men hoort den nagtroeper komen

Tune: Men hoort den nagtroeper komen

Harding B 43(p. 67, 68)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10698

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdrukker op den Brabanddam

Series Identifier: 9


1st Ballad

Title: Calvinus vesperen

First Line: Onzen vader Calvinus grooten vyand der paepen

Subjects:  Calvin, Jean, 1509-1564

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Maestrigt gy schoone stede. Samenspraeke tusschen den konig van Vrankryk en de Stad Maestricht

First Line: Maetricht [sic] gy schoone stede

Tune: Antwerpen 'k meet u pryzen

Subjects:  Maastricht (Netherlands)

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van den Kers-nacht

First Line: Christene zielen al

Tune: Ik drink den nieuwen Most

Themes:  Christmas

Harding B 43(p. 11, 12)

Notes:  The sheet is divided

46 results found Page 1 of 2  Next>>

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×