Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesFilter your search:

Themes:
Christmas - 1
Executions - 1
Farmers - 1
Jews - 1
Subjects:
Calvin, Jean, 1509-1564 - 1
Catherine, of Alexandria, Saint - 1
Lille (Belgium) - 1
Maastricht (Netherlands) - 1
Collections:
Bodleian Harding - 6
Printers/Publishers:
Paemel, L. van - 6
Locations:
Ghent - 6

Search again:

Results:

Your current search: Printer/Publisher: Paemel, L. van

6 results found Page 1 of 1

Edition - Bod10589

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdrukker op den Brabanddam

Series Identifier: 51


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Kluchtig liedeken, op het wonderbaer leven en dood van den beroemden Pier la la

First Line: Komt hier al by en hoort dees klugt

Tune: als Pier la la in 't kisten lag met zyn twee billekens bloot

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van Franciscus Anneeses, onthoofd op den 19 Septemb. 1719

First Line: Marquis Prie wat heb ik u misdaen?

Tune: ô Weireld vol bedriegelykheyd

Themes:  Executions

Harding B 43(p. 55, 56)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10590

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de koninginne van Oostenrijk

First Line: De vogels in de locht [sic] die ziet men zwieren

Tune: de lelie bloem

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Trouw beklag

First Line: In myn jeugd en jonge jaren

Tune: Langs deze waterstroomen of Tante Wanneken

Harding B 43(p. 64)

Notes:  First part of sheet is missing.


Click image to view larger


Edition - Bod10611

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdr. op den Brabanddam

Series Identifier: 33


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van eenen Jode, die tweemael geregt is, en om zyne Moordery levendig geraebraekt ..

First Line: Wilt gy wat wonders hooren

Tune: Maestricht gy schoone stede

Themes:  Jews

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op het leven en martelie van de H. Catharina, oud wezende 18 jaeren

First Line: Zlet Catharina uytverkoren

Tune: In't gezelschap ruyze muyze

Subjects:  Catherine, of Alexandria, Saint

Harding B 43(p. 29, 30)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10698

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdrukker op den Brabanddam

Series Identifier: 9


1st Ballad

Title: Calvinus vesperen

First Line: Onzen vader Calvinus grooten vyand der paepen

Subjects:  Calvin, Jean, 1509-1564

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Maestrigt gy schoone stede. Samenspraeke tusschen den konig van Vrankryk en de Stad Maestricht

First Line: Maetricht [sic] gy schoone stede

Tune: Antwerpen 'k meet u pryzen

Subjects:  Maastricht (Netherlands)

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van den Kers-nacht

First Line: Christene zielen al

Tune: Ik drink den nieuwen Most

Themes:  Christmas

Harding B 43(p. 11, 12)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod15920

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, op den Brabanddam

Series Identifier: 17


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Wonderbaere vryagie, tusschen den getrouwen Floris en de beminnenswaerdige Blanchifleur

First Line: Een stuk van liefde moet ik u verhaelen

Tune: het droevig Nonneken

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken op den achterklap

First Line: Als men wild de waerheyd spreken

Tune: In het krieken van de dagen

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Zedelyk Mey-liedeken voor de subtiele, geesten op zin van Ovidius, goedgekeurd door vermaerde rym-schryvers

First Line: De zoete tyden

Tune: den trompetter

Harding B 43(p. 21, 22)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod18860

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdrukker op den Brabanddam

Series Identifier: 52


1st Ballad

Title: Prins Eugenius. Samenspraeke tusschen prins Eugenius en de stad Ryssel

First Line: Prins. Godt geeft u goeden dag

Tune: de militie van Iperen

Subjects:  Lille (Belgium)

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de vlucht van Daphné, voor Apollo

First Line: Toen Daphné d'overschoone maegd

Tune: When Dafné die [sic] from Febus sly [sic]

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-gezang

First Line: Met de zoete tyden van het Mey-saisoen

Tune: Ouders wilt eens hooren hoe den handel gaet

4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken ofte den lof der Boeren

First Line: Aen wie zal ik voor dezen keer

Tune: Prinsken

Themes:  Farmers

Harding B 43(p. 57, 58)

Notes:  The sheet is divided.

6 results found Page 1 of 1

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×